Ladang-ladang RISDA yang diurustadbir oleh RISDA ESTATES telah melaksanakan pemetaan digital dengan menggunakan teknologi GPS-GIS. Pemetaan digital yang dijalankan oleh pihak RISDA ESTATES adalah menggunakan alat Trimble Mapping Grade GPS iaitu GEO CE XT yang terkini dengan ketepatan ‘sub-meter

Pemetaan GPS-GIS meliputi kawasan sawit matang, sawit belum matang dan kawasan getah yang belum matang. Ia meliputi sempadan perimeter ladang, sempadan field, sempadan sub-field, semua jalan-jalan utama, jalan-jalan pertanian, struktur bangunan, sungai, parit, kolam, tasik, paya, kawasan terlebih tanam dan kawasan tidak bertanam. Di samping itu juga penyediaan peta kontor dan peta tanah bagi sesebuah ladang juga telah dilaksanakan. Semua proses penyediaan peta dilakukan dengan menggunakan perisian Mapinfo Professional.

Maklumat yang boleh diperolehi adalah seperti keluasan kawasan sebenar yang telah diukur, panjang jalan-jalan utama, jalan-jalan pertanian dan sungai serta data sejarah historical data akan dimasukkan ke dalam pangkalan data GIS sehingga ke peringkat sub-field bagi membantu pihak pengurusan mengawalselia, membuat anggaran bajet dan membuat perancangan untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Sistem GIS yang dibekalkan kepada pihak ladang adalah Sistem GLUES General Land Use For Estate System di mana pihak ladang akan mengemaskini data dari masa ke semasa dan mengeluarkan laporan analisis prestasi ladang dan penambahbaikan.

Hasil dari penggunaan Sistem GLUES ini, pihak Ibu Pejabat dan Penyelaras Zon dapat memantau prestasi ladang dan membuat analisis ke atas sesebuah ladang dari segi kos dan penghasilan dengan berhubung terus kepada Pengurus Ladang untuk dibuat semakan dan tindakan.