PENGURUSAN

PENGURUSAN LADANG

Ejen mengurus (24 Ladang RISDA)

 • Ladang Sawit (Matang) – 35,127.29
 • Ladang Sawit (Belum Matang) – 20.00
 • Ladang Sawit (Tanam Semula) – 3,932.23

– Keseluruhan Hektar : 39,079.52

 • Ladang Getah (Matang) – 277.01
 • Ladang Getah (Tidak Matang) – 309.96

– Keseluruhan Hektar : 586.97

 • Lain-lain Kawasan : 7,923.56

JUMLAH KESELURUHAN : 47,590.05

PENGURUSAN KILANG SAWIT

 • Kilang Sawit Durian Mas
 • Kilang Sawit Ulu Keratong
 • Kilang Sawit Sg. Ambat
PEMBANGUNAN DAN AKADEMI

PEMBANGUNAN

 • Ladang Ortet – 262.89 Hektar

AKADEMI RISDA ESTATES/ RISDA ECO PARK

 • Ladang RISDA Ulu Slim
PERKHIDMATAN

KHIDMAT NASIHAT & ANALISA MAKMAL

 • Khidmat penilaian dan kajian fisibiliti untuk pembukaan ladang sawit dan getah
 • Khidmat pemeriksaan ladang, syor pembajaan, nasihat agronomi dan lain-lain
 • Khidmat analisa daun dan baja
 • Khidmat analisa tanah dan kajian siri tanah
 • Khidmat kursus teknikal agronomi sawit/getah

KHIDMAT PEMETAAN GPS-GIS

 • Mengukur dan menyediakan peta digital ladang dengan GPS
 • Membina pangkalan data untuk GIS
 • Memeta infrastruktur kawasan
PENGELUARAN DAN PENGUSAHAAN

PENGELUAR BAHAN ORGANIK

 • BORE
 • BOE Plus
 • BBOE

PENGELUAR PELLET TENAGA

PENGUSAHA LOMBONG BIJIH BESI