risdaestates.com.my

RISDA ESTATES

RISDA Estates adalah sebuah syarikat milik penuh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA).

RISDA Estates ditubuhkan pada 11 Julai 1981 di bawah Akta Syarikat 1965 dengan tujuan untuk mengurus tadbir ladang-ladang RISDA yang telah dibangunkan di bawah program Rancangan Tanam Baru Berkelompok (RTBB).

LADANG & KILANG KELAPA SAWIT

RISDA Estates dipertanggungjawabkan untuk menguruskan 19 buah Ladang RISDA di seluruh negara dengan keluasan 47,590.05 hektar yang meliputi 35,160.69 hektar kawasan sawit matang, 75.40 hektar kawasan sawit muda manakala 3,872.54 kawasan dalam proses tanam semula. Kawasan getah pula meliputi 277.01 hektar kawasan getah matang dan 309.43 hektar kawasan getah muda.Selain daripada itu, RISDA Estates juga terlibat dengan pembangunan Ladang Ortet dengan keluasan 262.89 hektar.

Dalam pengurusan kilang pula, RISDA Estates bertanggungjawab dalam menguruskan 3 buah kilang sawit RISDA iaitu Kilang Sawit RISDA Durian Mas, Kilang Sawit RISDA Ulu Keratong dan Kilang Sawit RISDA Sg. Ambat.

PERKHIDMATAN

RISDA Estates turut menawarkan perkhidmatan pemetaan GPS-GIS dengan mengukur serta menyediakan peta digital ladang dengan menggunakan GPS serta membina pangkalan data GIS bagi tujuan memeta infrastruktur kawasan.

Antara aktiviti lain yang dijalankan oleh syarikat ialah memberikan perkhidmatan analisan daun dan baja, perkhidmatan analisa tanah dan kajian siri tanah dan kajian siri tanah, perkhidmatan pemeriksaan ladang, penilaian dan kajian fisibiliti untuk pembukaan ladang sawit dan getah.

AKADEMI DAN ECO PARK

Turut menjadi nadi kepada syarikat adalah Akademi RISDA Estates di Ladang RISDA Ulu Slim dan Keratong. Manakala RISDA Eco Park adalah produk dan perkhidmatan terkini yang semakin popular juga di Ladang RISDA Ulu Slim.