Mohammad Zakaria bin Alang Zahari

Ketua Pegawai Eksekutif

03-4270 4021 Samb: 101

Johari Bin Jupry

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

03-4270 4021 Samb: 104

Noorazlan bin Abd Rahman

Ketua Jabatan Pentadbiran & Sumber Manusia

03-4270 4021 Samb: 201

Abd Majid Khan bin Hassan

Ketua Jabatan Perancangan & Korporat

03-4270 4021 Samb: 703

Azraen Bin Zainuddin

Ketua Jabatan Kewangan & Perakaunan

03-4270 4021 Samb: 301

Hj Hairi bin Razali

Ketua Jabatan Perladangan

03-4270 4021 Samb: 501